EU estructura la seua organització, tant a nivell de País Valencià, comarcal com municipal en diferents òrgans que li permeten decidir i executar l’acció política.

PAÍS VALENCIÀ

L’Assemblea Nacional és el màxim òrgan d’EUPV. Té competència exclusiva en l’aprovació dels Principis, del Programa i de les Normes de funcionament i en l’elecció del Consell Nacional i de la Comissió Executiva Nacional, d’acord amb les Normes de funcionament. Es convoca cada 4 anys, com a mínim. L’Assemblea Nacional està constituïda pel conjunt dels delegats i les delegades, en representació dels adherits i les adherides, elegits segons criteris de proporcionalitat.

Entre assemblees nacionals, el Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’EUPV. Ostenta la màxima representació col·lectiva. El CN és elegit a l’Assemblea Nacional mitjançant vot individual i secret, a més part dels delegats són escollits directament des de les comarques. Ara mateixa el col·lectiu d’EU Xàtiva té dos representants en el CN.

La Comissió Executiva Nacional és la direcció executiva d’EUPV entre les sessions del Consell Nacional. En l’actualitat la coordinadora general d’EUPV és Marga Sanz.

La Comissió de Garanties té cura de l’aplicació de les Normes de funcionament i del respecte a la democràcia i a la unitat en la vida interna d’EUPV per part dels diferents òrgans de direcció, de les organitzacions d’EUPV.

La Comissió de Control de Comptes controla les iniciatives econòmiques, el patrimoni i la comptabilitat; controla l’execució del pressupost aprovat pel CN i realitza, un cop l’any, un informe al CN sobre l’execució del mateix. La Comissió de Control de Comptes presenta l’informe del seu treball a l’Assemblea Nacional.

LA COSTERA

L’Assemblea Comarcal. Té competència exclusiva en l’àmbit comarcal i en el debat i aprovació de les propostes referents als Principis, el Programa i les Normes de funcionament i en l’elecció dels membres de la comarca a l’Assemblea Nacional i al Consell Nacional, d’acord amb les Normes de funcionament. L’Assemblea Comarcal és constituïda pel conjunt dels delegats i les delegades, en representació dels col·lectius de la comarca (Canals, Barxeta, Novetlè i Xàtiva), elegits segons criteris de proporcionalitat.

Entre assemblees comarcals, el Consell Polític Comarcal és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’EU en l’àmbit de la comarca de la Costera. Ostenta la màxima representació col·lectiva. S’encarrega de discernir directrius polítiques i socials en la comarca, així com promoure el neixement de nous col·lectius. Actualment el coordinador comarcal d’EU a la Costera és Miquel Alcocel.

XÀTIVA

L’Assemblea Loca té competència exclusiva en l’àmbit municipal i en el debat i aprovació de les propostes referents als Principis, el Programa i les Normes de funcionament i en l’elecció dels membres del col·lectiu local a l’Assemblea Nacional i al Consell Nacional, d’acord amb les Normes de funcionament. L’Assemblea Local està constituïda per tots els militants i simpatitzants d’EU i s’encarregarà de debatre, promoure i aprovar la programació anual i econòmica de l’organització.

Entre assemblees locals, el Consell Polític Local és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’EU a Xàtiva. S’encarrega de discernir directrius polítiques, socials, mobilitzacions, accions, fiscalització de comptes i seguiment de la tasca del GM en la ciutat, així com promoure l’augment de la militància.

Actualment el coordinador local d’EU a Xàtiva és Miquel Lorente.