La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva  recorda que el termini per sol·licitar les ajudes per al transport universitaris expira el proper dia 9 de desembre.

La regidora Amor Amorós (EU Xàtiva en Comú) aconsella que “és molt recomanable acudir a les dependències municipals per tal de revisar amb els tècnics del departament d’Educació que tota la documentació estiga correctament complimentada abans de presentar-la”:

El requisits per a poder beneficiar-se de les beques son els següents:

  • Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.
  • Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2017/2018. Per a poder rebre la beca s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.
  • Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.

No podran ser beneficiaris:

  • Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.
  • Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
  • Els beneficiaris d’altres beques al transport concedides per altres administracions públiques.
  • Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

Les bases per a la concessió d’aquestes beques es poden descarregar en el següent link: Bases especifiques reguladores de la concessio de beques de transport a alumnes residents a Xàtiva que cursen estudis universitaris de grau o formacio professional de grau superior i musicadansa

 

 Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail